Norrbottens Bergteknik kjøper Vestfold Fjellboring

jun 9, 20170 kommentarer

Jarlsberg Partners var rådgiver for Pegroco Invest i forbindelse med Norrbottens Bergteknik sitt kjøp av aksjene i Vestfold Fjellboring AS og datterselskapet Norsk Fjellsprengning AS. Det kombinerte selskapet, Nordisk Bergteknik, vil bli Nordens største uavhengige boring- og sprengningsaktør med ca 40 borerigger og en samlet omsetning på NOK 325 millioner. Selskapet vil være attraktivt posisjonert for videre ekspansjon i Norge og Sverige, med særlig fokus på større infrastrukturprosjekter.

Vestfold Fjellboring har mer enn 50 års erfaring fra boring og sprengning og er den ledende aktøren i Norge. Selskapet tilbyr alle tjenester innen boring og sprengning med fokus på innen infrastruktur (vei, bane) og pukkverk. Selskapet har en meget attraktiv og velholdt maskinpark og har erfaring fra flere prestisjeprosjekter både i Norge og Sverige. Selskapet er lokalisert i Sandefjord og har en forventet omsetning på NOK 130 millioner i 2017.

Norrbottens Bergteknik har 25 års erfaring fra boring og sprengning og har etablert seg som en ledende aktør i Sverige. Selskapet er lokalisert i Norrbotten og Umeå og fokuserer primært på Nord-Sverige og Stockholmsregionen. Selskapet har en forventet omsetning på SEK 195 millioner i 2017. Selskapet er eid av Pegroco Invest, et investeringsselskap basert i Gøteborg med fokus på kjøp av mellomstore virksomheter i Norden.

Jarlsberg Partners bistod som finansiell rådgiver for Pegroco Invest. For ytterligere informasjon, vennligst kontakt Tore Hopen på +47 934 80 607 eller tore@jarlsbergpartners.no.