Aktivt eierskap i WAI

mar 23, 2019

WAI Environmental Solutions AS er et norsk teknologiselskap som fokuserer på å utvikle og implementere miljøteknologier innen rensing av avløpsvann, bioslambehandling, utvinning av næringsstoffer og ressurser, farlig avfall og jordrensing og akvakultur.

WAI tilbyr avanserte teknologier og løsninger til kunder i Europa gjennom vårt kontor i Norge og kunder i Kina gjennom vårt datterselskap i Shandong, Kina.

Jarlsberg Partners er aksjonær i selskapet gjennom investeringsfelleskapet MTI Startup. For ytterligere informasjon, vennligst kontakt Jan Wessel Bratterud på +47 916 48 411 eller jan@jarlsbergpartners.no.