JARLSBERG PARTNERS

Eierskifte | Verdiutvikling | Finansiering | Aktivt eierskap
Kontakt ossOm oss

Vi har lang erfaring som rådgivere til bedriftseiere

Jarlsberg Partners har et bredt spekter av tjenester innen finans og rådgivning til bedriftseiere i SMB-segmentet. Vi bistår fra stiftelse til salg av virksomheten.

Hvem vi er

Jarlsberg Partners er en uavhengig og partnereid finansiell rådgiver med et erfarent team med 20+ års gjennomsnittlig erfaring som finansielle rådgivere til bedriftseiere. 

Vi sikrer tilgang til kapital, kompetanse og verdiutvikling for virksomheter.

Hva vi gjør

Vi skreddersyr finansieringsløsninger for virksomheter, og tilbyr verdiutvikling gjennom strategisk rådgivning og aktivt eierskap.

Jarlsberg Partners bistår med tilrettelegging for kjøp og salg av selskaper gjennom skreddersydde strukturerte transaksjonsprosesser.

Hvorfor oss

Høyt fokus på innovative løsninger.
Entusiasme – det skal være gøy å jobbe med oss.
Hardtarbeidende – vi overlater ingenting til tilfeldighetene og jobber alltid dedikert og fokusert.
Gode partnerskap – øker muligheten for økt verdiskapning for våre kunder.

Våre tjenester

Eierskifte | M&A

 • Bedriftsmegling
 • Management buyouts
 • Fusjoner
 • Spin-off/fisjoner
 • Verdivurdering

Verdiutvikling

 • Strategisk rådgivning
 • Forretningsutvikling
 • Omstilling
 • Kapitalstruktur
 • Interimledelse

Finansiering

 • Emisjoner
 • Crowdfunding
 • Eiendomsfinansiering
 • Nedsalgsprogram
 • Lån og obligasjoner

Change of ownership | M&A

 • Corporate brokerage
 • Management buyouts
 • Mergers
 • Spin-off/fissions
 • Valuation

Value creation

 • Strategic advice
 • Business
 • Restructuring
 • Capital structure
 • Interim management

Funding

 • Capital increase
 • Crowdfunding
 • Property financing
 • Sell-down program
 • Loans and bonds

Aktivt eierskap

 • Investor
 • Styrearbeid
 • Nettverk
 • Verdiutvikling

Private Equity

 • Vi bistår utenlandske oppkjøpsfond
 • Vi søker etter oppkjøpskandidater
 • Bistår i forhandlinger
 • Lokale styremedlem
 • Videre søk for porteføljeselskap

Investornettverk

 • Community for investorer
 • Kvalitetssikrede selskaper
 • Gode investeringsmuligheter
 • Bygge investornettverk
 • Arrangementer

Active ownership

 • Investor
 • Boardwork
 • Network
 • Value creation

Private Equity

 • Search for acquisition targets
 • Assist with negotiations
 • Assist portfolio companies
 • Board membership
 • Further scouting

Investor network

 • Community for investors
 • Quality assured companies
 • Good investment opportunities
 • Building investor networks
 • Events 

Skattefordelen for investeringer i gründerbedrifter dobles

Coronakrisen har satt sine spor i verdensøkonomien, og påført mange bedrifter stor skade ved reduserte inntekter knyttet til tiltakene som har blitt gjennomført. Dette har tvunget næringslivet til å omstille seg, ta innovative grep og vokse på andre måter enn...

Tiltakspakker for COVID-19 oppsummert

Vi lever i en usikker tid med mange spørsmål om hva som kommer til å skje fremover. Ingen vet når situasjonen vil avta, og ingen vet hva som vil være resultatet av pandemien som herjer rundt oss. Det er mange delte meninger om det regjerning gjør er tilstrekkelig, men...

Informasjon om corona fra Jarlsberg Partners

Til våre kontakter og forbindelser! Vi lever i spesielle tider der frykten råder og usikkerheten er vår felles fiende. Men midt oppe i det som for mange fortoner seg kaotisk, er det imidlertid én ting som er 100% sikkert: Dette går over, og livet vender - stort sett -...

Bygge bro mellom partene

Av Henrik Sundt.   Denne artikkelen tar for seg noen av betraktningene man bør gjøre seg og metodene man kan benytte seg av,  for å bygge bro mellom to parter som i forbindelse med salg av en virksomhet står litt fra hverandre. Selvsagt handler det om at begge...

Kommunikasjonsstrategi

Av Henrik Sundt. Da spenningen rundt unionsoppløsningen i 1905 var på sitt mest intense, sies det at den ustanselige rikssynseren og dikterhøvdingen Bjørnstjerne Bjørnson telegraferte følgende til statsminister Christian Michelsen: ”Nu gælder det at holde sammen”....

Avtaler som inngås: LOI – NDA – SPA – SHA

Av Henrik Sundt. Underveis i en salgsprosess inngås det flere avtaler som danner det rettslige grunnlaget for transaksjonen, og som beskriver partenes rettigheter og forpliktelser både før og etter avtaleinngåelsen. Stort sett er de fleste avtalene som inngås...

Finansiering i en oppstart

Finansiering og støtteordninger. Når du starter et selskap finnes det et hav av offentlige støtteordninger og muligheter for å skaffe finansiering til drift og utvikling av din virksomhet. Å finansiere en virksomhet vil si å skaffe nok kapital til å starte opp og...

Hvorfor investere i unoterte aksjer?

Hva er unoterte aksjer? Du lurer kanskje først og fremst på hva unoterte aksjer er? Unoterte aksjer er aksjer som ikke kan kjøpes og selges på en offentlig markedsplass som for eksempel Oslo Børs eller Nasdaq. Likevel finnes det nå flere forskjellige...

Auksjonsprinsippet lenge leve

Av Henrik Sundt. Du eier en bolig, men har nå bestemt deg for å selge den. Barna har for lengst flyttet ut – eller kanskje var det ektefellen som dro? – og det er på tide å skalere ned og forenkle tilværelsen litt. I en slik situasjon er det vel ingen som er i tvil om...

Verdier og vurderinger; Litt om metoder og multipler (2)

Av Henrik Sundt. Denne artikkelen er del to om temaet verdier og verdivurderinger. I forrige del så vi på metodikken bak verdsettelse av en virksomhet, og hvordan man beregner et såkalt normalresultat. Hvilken multippel skal man så gange et normalresultat med for å få...